FORBRUKERRÅD: EJUICE – HVA SKAL EN SE ETTER?

Utenom Skausaft finnes det ingen spesialfirmaer på ejuiceproduksjon i Norge. Men det finnes et utall selgere av juice som er blandet i Norge. De fleste er private selgere. Både private og andre kan ha nettbutikker som ser seriøse ut, i alle fall for ferske dampere. Men det betyr ikke at produksjonen er forsvarlig, eller at de har nok kunnskaper om hva de gjør.

Enkelte av kjedene har imidlertid dokumenterte linjer som er produsert av profesjonelle juicefirmaer. Disse juicene er det ingen grunn til å stille spørsmål ved.

Men på grunn av hendelser de siste årene, finner jeg det nødvendig å skrive noen GENERELLE RÅD om det å kjøpe e-juice. Rådene er generelle, men spesielt viktige for dem som handler juice hos private eller hos billigaktører over alt:


SE ETTER ELLER BE OM DOKUMENTASJON
At din e-juice er sporbar og kan dokumenteres er avgjørende. Det handler om din og andres sikkerhet. Vi har sett flere tilfeller av villedende merking, blant annet strekkoder som hverken produsent eller selger kan scanne. Forskjellige varer har også hatt samme varenummer. Uriktig eller villedende merking er et av flere knep som gjerne brukes for å skape et inntrykk av profesjonalitet.


SJEKK HVOR JUICEN PRODUSERES
Kjøper du fra private, må du regne med at produksjonsforholdene ikke er profesjonelle. Men kjøper du fra firmaer, har du etter vår mening KRAV PÅ at juicene er produsert under rene forhold og at produksjonen er loggført. BE OM DOKUMENTASJON hvis du ikke synes selger er åpen om dette. Din RETT TIL INFORMASJON vil bli slått fast når EU’s Tobakksproduktdirektiv blir innført i Norge.
Det finnes bekreftede tilfeller der aktører produserer under svært kritikkverdige forhold, uten dokumentasjon på hverken innhold eller opprinnelse.


IKKE LA DEG LURE AV HONNØRORD
Påstander om «langtidslagret» er verdiløse uten at produsent har en produksjonslogg med batchnummer og produksjonsdato. Vi har sett tilfeller der helt ferske aktører plutselig dukker opp i markedet med påstander om å selge langtidslagret juice. Vante dampere bør ikke la seg lure av slikt.


«Uten sukker» er påstander flere tok i bruk etter at forbrukere i 2019/2020 satte særlig fokus på bruk av søtstoffer. Sånn rett over natten var plutselig alle juicer «uten søtstoff». Spør en selgere, er det oftest ikke mulig å få svar på spørsmål om søtstoffbruk i juice. Mange søtstoffer som fordampes på for høy temperatur utvikler biprodukter som regnes som kreftfremkallende.


«Ren produksjon» er påstander som går igjen. Be om dokumentasjon på slikt. At et firma produserer juice på spiserom, bakrom eller i et lokale beregnet på salg eller reparatørvirksomhet er IKKE ren produksjon. Det er risikoadferd og gambling med din helsegevinst som damper. Og hvis de later som om varene er forsvarlig produsert, er det etter vår mening også bedrag.


IKKE BETAL FOR MYE
Kjøper du hjemmemix fra private eller varer fra billigaktører uten dokumentert produksjon, krever de ofte nesten samme pris som en profesjonell produsent som Skausaft gjør. Det bør du ikke betale. Private har langt laver utgifter, og prisen bør være deretter. Hvilken pris som er riktig, må du vurdere selv. Men mellom 70 og 80 % av prisen er profesjonell produsent tar, går til å dekke MVA, skatt, importavgifter, lønn, regnskap, produktutvikling, forsikringer (inkludert ansvarsforsikring for din sikkerhet), strøm, datautgifter, analyser og tester, markedsføring osv.


Kjøper du udokumenterte varer, må du vurdere prisen opp mot hva du får tilbake, samt den ekstra risikoen du tar. Selgere av udokumenterte varer velger bevisst bort muligheten for trygg produksjon for å øke profitten. Generelt kan man si at jo lavere pris, jo høyere risiko. Sikkerhet i produksjon koster, og ikke alle vil ta den kostnaden.

RABATTFELLA
Ikke gå i «rabattfella». Store rabatter på nye eller ukjente produkter eller på produkter uten ekte før-pris er ting prismyndighetene slår hardt ned på i regulerte bransjer. I vår uregulerte bransje er slikt lureri dessverre vanlig. Ofte ender du opp med produkter som tross rabatten, egentlig er overprisede. Ekte rabatter er lavere priser på produkter du kjenner og bruker fra før. Støvsamlere og skuffefyll er fortsatt støvsamlere og skuffefyll selv om du får 30 % rabatt på dem.

Det er ikke uvanlig at mindre, norske aktører kjøper partier av billige juicer som har «floppet» i utlandet, og markedsfører dem med «sensasjonsbeskrivelser» og betydelig høyere pris her. Og lokker med store rabatter. Dette er en av ulempene ved å være damper i et uregulert marked som Norge.


SINGELSMAKER OG KONSENTRATMIX
Mange lager ikke juicer, men blander singelsmaker og fra andres konsentrater. Red Astaire og andre smaker fra T-juice er favorittene til selgerne. Private selger også varer der våre konsentrater er brukt. Å selge juice fra konsentrater uten at en har tillatelse, kan sammenlignes med tyveri av åndsverk. Konsentratmix og singelsmaker er de mest overprisede produktene innen dampingen.
Er du i tvil når du handler, sammenlign gjerne med dine erfaringer hos Skausaft. Vi har gjennom årene lagt ut dokumentasjon på absolutt alt: UVC-rutiner og konkret bruk, rengjøringsrutiner og etisk regelverk. Lager, produksjon og rengjøring er filmet, fotografert og publisert, kopier av produksjons- og lagerlogger er lagt ut, vi oppgir aromabruk, søtstoffbruk og mulige usikre elementer i hver eneste juice. Kun de konkrete oppskriftene holder vi for oss selv. Vår åpenhet skal sørge for at du er så trygg som mulig.


MANGLENDE ÅPENHET VEKKER IKKE TILLIT. Å GI URIKTIGE ELLER MISVISENDE OPPLYSNINGER OM PRODUKSJON OG INNHOLD ER I BESTE FALL BEDRAGERSK, I VERSTE FALL SVINDEL.