Skausaft – med lidenskap for e-juice!

Skausaft er den eneste utvikleren og produsenten av juicevarer i Norge. Siden starten i 2013 har vi utviklet over 600 unike resepter, noe som har resultert i over 3000 smaksprodukter. Vi selger ikke utenlandske juicevarer, men produserer for andre norske utviklere og dampebutikker.

Vi har til enhver tid over 400 enkeltaromaer fra verdens største produsenter på lager, og har lagt ned et omfattende arbeide for å velge ut de tryggeste aromaene i markedet. Av disse utvikler og produserer vi rundt 50 nye smaker årlig.

I 2016 bygget vi vårt eget laboratorium for produksjon av e-juice. Der har vi bransjens strengeste hygienekrav og full adgangskontroll. I tillegg til grundige daglige rengjøringsrutiner brukes også ekstra antibakteriell behandling flere ganger ukentlig. Som de eneste i landet har vi montert Sterilectric UVC-lamper i produksjonslokalene. Med disse «bader» vi lokalene i steriliserende UVC-lys mellom lab-øktene og om natten.

Samtlige av våre produkter kan spores fra varen du kjøper, gjennom mixeprosessen og helt tilbake til produsenten av råvarene. Skausaft fører nøyaktige logger over alle råvarer og over hver del av produksjonsprosessene. Hver flaske er loggført, hver arbeidsoperasjon er dokumentert. Vi driver ikke maskinell produksjon: hver batch er håndverk som kontrolleres fortløpende både i produksjon, modning og gjennom en omfattende stabiliseringsprosess.

I Skausaft ser vi det som en av våre viktige oppgaver å bidra til å spre kunnskap om damping og helsegevinst, og vi bruker hvert år betydelige beløp på rekruttering, opplysningsarbeid og donasjoner til damperelaterte formål. En del av dette kommer til uttrykk gjennom Skausaft-stipendet, som i 2021 er på 100.000 kroner.

Gulbringa 1
1825 Tomter

SEND OSS EN BESKJED