E-juice, damping og helsegevinst

Det er liten uenighet om at damping er betydelig tryggere enn røyking. Engelske helsemyndigheter sier den er opp til 97% tryggere. Overgang til damping gir røykere en BETYDELIG helsegevinst. Denne helsegevinsten prøver vi i Skausaft  som juiceutvikler og produsent å bevare og forsterke.

Det gjør vi først og fremst ved å utvikle våre egne produkter og kjenne innholdet av dem til minste detalj. Det betyr at vi utelukkende handler aromaer direkte fra anerkjente produsenter som utleverer sikkerhetsdatablad og resultater av analyser. Våre resepter blir også (så langt det er mulig) behandlet i digitale analyseverktøy for at vi skal kunne dokumentere innholdet. En resept vi selv oppdager er risikabel, vil derfor ikke bli produsert.

I de tilfellene der vi likevel blir kjent med mulige skadestoffer eller allergener i aromaer vi har brukt, velger vi å opplyse om det. Vi synes du har krav på å få alle opplysninger, slik at du kan ta informerte valg.

Vi er også veldig tilbakeholdne med søtstoffbruk i våre e-juicer. Søtstoffer som sucralose fordampet på høye temperaturer kan utvikle uheldige stoffer. All bruk av eventuelle søtstoffer er derfor oppgitt under den enkelte e-juice.

Det er også forbrukernes ansvar å ta vare på helsegevinsten de får ved å bytte tobakk med damp.  Sukkerbruk og overdrevne mengder aroma i juicer reduserer din helsegevinst. Den minker også med økende effekt (W), økende temperatur og lavere Ohm.

Våre nyeste juicer

Utvalgte produkter