HVORFOR VI LAGET NORGES BILLIGSTE JUICESERIE

Alle forstår at å produsere e-juice i Norge koster mer enn å produsere juice på fabrikker i Østeuropa eller i Asia. Ikke bare måtte vi planlegge og utstyre vår egen juicelab, vi måtte også bygge opp Norges mest rikholdige aromalager. Alt dette kostet millionbeløp.

Enda dyrere er det å utvikle juicer. Det kan ta måneder og år å finne den rette smaksbalansen i en juice. Vår mest spesielle juice, lakriscustarden Black Custard, tok 18 måneder å utvikle, til en pris av over 100.000 kroner.

Det sier seg selv at slikt gir utslag i prisen. Når juicene kan ha en grunnkostnad på 160 kroner for 100 ml, vil mange synes det er for dyrt. Når de da havner i butikken etter at MVA og fortjeneste er lagt til, begynner en å nærme seg 300 kroner. Det oppleves som en høy pris.

Skausaft er Norges største utvikler og produsent av e-juiceprodukter. Og vi driver utelukkende med e-juice. Vi er spesialister. Mange andre driver med salg av juicer som er blandet i Norge, men det er ofte en bigeskjeft og de typiske varene er laget fra andres konsentrater eller fra singelaromaer. Og produserer en slikt «på bakrommet» er kostnadene ubetydelige. Og hygiene, dokumentasjon og sikkerhet er ikke faktorer som får høyest prioritet.

Mange dampere velger pris framfor kvalitet og trygghet. Den norske besettelsen av lavprisprodukter gjelder også i vår bransje. Når en prioriterer pris, må en oftest gi avkall på kvalitet, og en vil ofte ende opp med å kjøpe udokumenterte produkter.

Som Norges fremste på vårt område føler vi at det faller et ekstra ansvar på oss. Et ansvar for også å tilby gode og trygge juicer til laveste pris. Vi bestemte oss derfor for å lage en serie ukompliserte, rene smaker til så lav pris som mulig. Rimelige flasker, enkle og standardiserte etiketter og ingen kostbar produktutvikling. Vi lette rett og slett bare etter de beste smakene, og laget gode kombinasjoner og resepter av dem.

Resultatet ble KUN-serien. Ingen singelaromaer, ingen konsentrater. Bare god smak, trygg produksjon og ekstremt lav pris. En serie der dampere som av ulike grunner prioriterer pris, likevel kan få trygge, dokumenterte kvalitetsvarer produsert i Norge.

Med KUN-serien har vi laget en lavprisserie av høy kvalitet. Ingen er lenger tvunget til å kjøpe udokumenterte produkter fordi kvalitetsvarer er for dyre.

Du finner KUN: serien her: https://skausaft.no/product-category/kun-serien/