Først med UVC-sterilisering:

Skausaft er den eneste dampebedriften i Norge som bruker UVC-sterilisering av lokaler og varer.  Siden åpningen har vi holdt vår lab, våre arbeidsflater, flasker og varer ekstremt rene takket være at vi kan avslutte rengjøringen med UVC-lys.

BAKTERIEDREPENDE UV-LYSRØR avgir kortbølget ultraviolett lys (UVC). Strålene virker ødeleggende på mikroorganismer som virus, bakterier og sporer. Lyset er montert i taket i vår mixelab og renser både vegger, arbeidsflater, golv og luften i rommet.

 

Ingen korona-frykt i Skausaft:

Med streng adgangskontroll, avlukket «ren sone» for produksjon og daglig rengjøring med alkohol og antibac er Skausaft en korona-fri sone. I tillegg steriliseres produksjonslokaler daglig med UVC-lys. Både  innkommende råvarer og flasker og alle ferdige produkter må gjennomgå UVC-rensing. UVC-lys dreper alle virus, bakterier og sporer.

Vår mixelab rengjøres grundig først med såpe, så med alkohol eller antibac. Deretter brukes UVC-lys i 2,5 timer hver natt for å sikre at hverken virus eller bakterier overlever. Lyset steriliserer både overflater og luft.

UVC-lys er farlig for mennesker i slike doser over litt tid. Resultatet kan bli brannsår og blindhet. Vårt laboratorium låses derfor av og varselskilt henges opp før lysene kan slåes på. Lysene er låst med nøkkel og utstyrt med timer som en sikring mot feil bruk.