Høringssvar fra Skausaft AS

Høringssvar fra Skausaft AS i forbindelse med forslag til endringer i tobakksskadeloven med forskrifter.

OM SKAUSAFT AS:
Skausaft er Norges første og fortsatt eneste dedikerte produsent av ejuiceprodukter. Vi har siden 2014 utviklet mer enn 2600 egne produkter og nesten 600 unike smakskombinasjoner.

Vi har et lager på over 300 forskjellige og egnede aromaer fra verdens største produsenter. Vårt aromautvalg representerer hva våre kunder etterspør: under 5 % av smakene er tobakksmaker. Vi har rundt 10.000 unike brukere av våre produkter. Gjennomsnittsalderen er mellom 40 og 45 år. Skausaft AS omsatte i 2019 for ca. 3 mill. kroner.

Vi understreker at vi er svært positive til en regulering av vår bransje. Vi har ventet på denne siden 2015. At det  har tatt så mange år å få denne på plass, har skapt mange og store utfordringer underveis. Vi stiller oss undrende til at man i denne delen av reguleringen tilsynelatende synes å ha som mål å begrense et skadereduserende tilbud, heller enn å ta tak i reelle problemer.

SMAKSFORBUD
Det omfattende smakstilbudet er hovedgrunnen til at rundt 100.000 nordmenn har klart å slutte å røyke ved hjelp av damp. Disse er i hovedsak garvede røykere og nikotinavhengige som har prøvd det meste av andre  tilgjengelige røykesluttmidler uten å lykkes.

I damp har de funnet et produkt som ikke inneholder noen av de dødelige stoffene i tobakken, et produkt som som leverer nikotinen de har behov for og som samtidig smaker godt. Vi understreker her at nikotin i disse lave dosene ikke innebærer noen større helserisiko enn den man utsettes for av koffein ved normal bruk av kaffe.
Så lenge produsenten av e-juice bruker egnede aromaer, er damping opp til 95% tryggere enn tobakksbruk. Det er grunnen til at vi kaller dette en helserevolusjon.

Aromaer og sukker
Som norsk produsent av e-juiceprodukter har vi, som Helsedirektoratet, også endel bekymringer når det kommer til smaker og tilsetninger i e-juice.
Skausaft AS har i alle år kjempet for å øke bevisstheten blant dampere om hva de egentlig damper. Vi har med stor bekymring lagt merke til den utstrakte (og stadig økende) bruken av sukralose og uegnede aromaer i juice.
Dette gjelder i særlig grad importerte e-juicer. Vi mener det er et behov for å se på hvilke søtstoffer og aromaer som brukes. Noen av disse er helt klart uegnet, andre bør det settes grenser for.

Når man i høringsnotatet opererer med betegnelsen «søte smaker», er dette en helt feil betegnelse. Slike smaker finnes ikke. Men tilsetting av ekstra søtstoff er vanligst i fruktsmaker. Derav den feilaktige oppfatningen, som forøvrig bare er en av mange under punkt 3 i notatet.

Søtstoffbruk, feil bruk av aromaer og høy-effekts utstyr er de risikofaktorene vi som bransjeaktør er mest opptatt av. Fra et folkehelsestandpunkt er det mer å hente her, enn ved å forby alle smaker og jage folk tilbake til tobakk.

Vi vil på det sterkeste anbefale at en videre regulering tar tak i disse reelle problemene.

25-ÅRS GRENSE
Det er vår absolutte oppfatning at en 25-års grense på dampeprodukter ikke er noen vei å gå. Å tillate 18-åringer å røyke og bruke nikotinlegemidler fra nærbutikken, men kreve at de skal vente 7 år før de får bruke damping, er ikke forståelig for noen.
Regjeringen kan ikke mene at det er noen god idé at eksperimenterende ungdommer bruker 7 år på å skaffe seg røykerelaterte sykdommer, før de får tilgang til et betydelig mindre skadelig og mindre vanedannende produkt.

Vi støtter selvfølgelig fullt ut intensjonen om at unge ikke skal begynne med hverken røyking eller damping. Men å nekte røykere et av de mest effektive, skadereduserende produktene i mange år gir ingen folkehelsegevinst. Særlig ikke når en begrunner dette med hensynet til unge. Undersøkelser viser igjen og igjen at damping ikke virker tiltrekkende på unge ikke-røykere.

SVART MARKED
Importerte juicevarer og registrert norsk produksjon utgjør bare en del av det norske juicemarkedet. At vår bransje har måttet ventet på denne reguleringen siden 2015, har skapt et meget stort og svart undergrunnsmarked for ejuice i Norge. Det består av mellom 300 og 400 private som aktivt selger produkter
fra kjøkken og kjeller. Salget skjer både ved privat kontakt, i Facebookgrupper og i rene nettbutikker. Varene er stort sett nikotinholdige.

De fleste selgerne har liten eller ingen interesse av å sette seg inn i aromaene de bruker, og deres «produksjon» er ikke registrert eller loggført noe sted. Salg registreres heller ikke. Skulle det oppstå et problem, finnes det
ingen mulighet til å varsle forbrukere eller å tilbakekalle varer. Selgere har også lett tilgang til innsmuglet,        100 % nikotin (1000 mg/ml) uten dokumentasjon. Smuglingen av falskmerket nikotin utsetter tollere og
transportpersonell for betydelig risiko. Enkelte selgere omsetter risikovarer for opp mot en million kroner årlig. Den samlede private omsetningen anslår vi til minimum 20 mill kroner årlig.

Dette er et av de store problemene både for forbrukere, produsenter og virksomheter. Som produsent tar vi i Skausaft alle kostnadene ved å importere kun trygge, dokumenterte og sporbare produkter. Vi legger ned et omfattende arbeide i å sikre oss dokumentasjon på at alle aromaer er trygge for vårt bruk, og vi bruker også mye tid på dokumentere det ferdige produktet vårt. Alle varer registreres og loggføres, alt salg er dokumentert, alle avgifter betales, alle varer kan spores helt til kunde.

Ingen av disse spørsmålene blir adressert i tilstrekkelig grad i reguleringen så langt, slik vi ser det. Å legge ned et forbud mot smak generelt og å sette aldersgrensen for produkter til 25 år, skaper flere problemer enn det løser. Et forbud mot smak vil kun ramme den lovlige importen og den registrerte norske produksjonen som kan kontrolleres. Et slikt forbud vil i ytterste konsekvens føre til at private, svarte selgere øker sin omsetning.

For Skausaft AS som utvikler og produsent av juicevarer vil et generelt  smaksforbud være ensbetydende med nedleggelse.

For våre kunder fører det til at de ikke lenger får tak i varer de vet er trygge. Når vi vet at våre kunder har prøvd andre røykesluttmidler tidligere uten den ønskede effekten, er valget de da sitter igjen med å gå tilbake til tobakk eller oppsøke det svarte markedet.

VIDERE REGULERING
Regulering av røykesluttmiddelet damp/damping er mer enn et helsespørsmål; damping har også et betydelig potensiale for fremtidig bedriftsutvikling. I dag importeres det utenlandsk ejuice for mange titalls millioner kroner. Dette er juice som kan produseres i Norge, om det legges til rette for slik produksjon.
Hittil er Skausaft AS de eneste som har valgt å satse på å bygge opp aromalager, juicelaboratorium og utviklings/produksjonskapasitet i Norge. Vi håper og ønsker at det i fremtiden vil bli flere norske juiceutviklere og produsenter.

Skal vi få levedyktige e-juicebedrifer i Norge i fremtiden, er det helt avhengig av at man får lagt en kraftig demper på svart salg og nikotinsmugling. Ingen produsenter kan konkurrere med et så stort undergrunnsmarked som det vi har i dag.

Et generelt forbud mot smaker er også en effektiv stopp for fremtidige etablerere i vår bransje.

For Skausaft AS,
Kjetil Aakenes