Liv og dampesak i fare kun for økt profitt

Vi er alle godt kjent med smuglernikotinen i dampenorge. Mye av denne nikotinen kommer inn i landet som ren nikotin, altså 1000 mg/ml. Uten faremerking. Den setter transportører og postansatte i fare. Den blandes ut av privatpersoner uten tilstrekkelig kunnskap, nok beskyttelse eller riktig utstyr. Disse setter også sitt eget liv og sin helse i fare. 

Enhver person over 18 år kan importere sin egen nikotin til dampebruk. Lovlig nikotin er på 100 mg/ml og tilstrekkelig for ethvert behov. Hverken private eller produsenter har behov for sterkere nikotin for røykeslutt. Det finnes ikke noe behov for ulovlig, udokumentert og innsmuglet 1000 mg/ml nikotin. Den dekker bare et profittbehov.

Nikotinen brukes i norske dampeprodukter. Den brukes av både private selgere og bedrifter. Dampere er uvitende om den risiko de tar ved å inhalere slik nikotin.

Produsenter av ren nikotin har utarbeidet klare råd og instrukser til dem som lovlig kan kjøpe og håndtere slik nikotin.

Her er noen kjapt oversatte utdrag, så kan du selv gjøre deg noen tanker om hvilken fare man er utsatt for, og hvilken fare også dampesaken utsettes for om noe går galt under transport eller på et bakrom:

**

Å håndtere ren nikotin krever spesielt utstyr, trening og aktsomhet

Alle produsenter som bruker ren nikotin må huske at selv tilfeldig avdamping kan forgifte eller drepe alle som står i nærheten. I tillegg absorberes ren nikotin ekstremt raskt gjennom huden, så enhver hudkontakt vil medføre forgiftning.

Ren nikotin leveres oftest i flasker med 500 ml eller 1000 ml. Opp til en million milligram. En liten flaske inneholder nok nevrotoksin til å drepe flere hundre mennesker som er nær nok. Derfor er det viktig å utvise EKSTREM FORSIKTIGHET når man håndterer den. 

 

Eksempel på riktig håndtering av ren nikotin. Beskyttende atmosfære eller adekvat verneutstyr er påkrevet.

Oppbevaring og håndtering av ren nikotin

Nikotin i sin rene form krever mer spesiell behandling enn de fleste andre sammenlignbare stoffer. Det er ikke utelukkende fordi den utgjør en stor risiko for liv og helse. Ren nikotin er et av de mest sensitive råmaterialene brukt i e-juice, og mister lett sine fysiske egenskaper. Nikotin har en ekstremt rask oksidasjonsprosess. Oksidasjon av ren nikotin fører blant annet til at nikotinen mørkner raskt.

Oppbevaring av nikotinflasker før åpning

Ren nikotin fylles på flasker under anaerobe forhold (uten oksygenkontakt). Dette sikrer råvaren lengre holdbarhet. Den beste måten å oppbevare den på, er fabrikkforseglet og i temperaturer mellom 0 og + 10 grader C. Fabrikkflasker er alltid fylt med nitrogen eller edelgassen argon.

Husk også at rom der det jobbes med slik nikotin MÅ være utstyrt med industriell utsugning av arbeidsluft, for å sikre tilstrekkelig ventilasjon. Selve flasken og nikotinen bør håndteres under anaerobe forhold, altså UTEN at luft kommer til. Det frarådes å la oksygen komme til ren nikotin som skal brukes til dampeprodukter/e-juice. Dette løses best ved at arbeidet skjer i en atmosfære av inertgasser som nitrogen eller en edelgass som argon. Gasser som brukes må være av medisinsk kvalitet, dvs renere enn 99,99 %.

Nedblanding/dilutasjon av ren nikotin

Nedblanding må skje uten at oksygen kommer til. Alle arbeidsprosesser må skje i en atmosfære av inertgasser. Prosessen skjer i mange trinn, og rom der det jobbes med slik nikotin må være utstyrt med industriell utsugning av arbeidsluft. Personell må være iført beskyttende drakter med egen lufttilførsel i tilfelle lekkasjer eller uhell.

Skausaft anmoder PÅ DET STERKESTE om at privat håndtering av ren nikotin blir bragt til en slutt snarest mulig. Privat og uprofesjonell håndtering av 1000 mg/ml nikotin setter både liv og dampesak i betydelig fare. Nikotin med styrke 100 mg/ml er lett tilgjengelig for alle og tilstrekkelig for enhver bruker. Også profesjonelle småskalaprodusenter.

 

Noen kunnskapsløse og ekstra grådige aktører i markedet skryter av sin «industrielle» tilnærming til nedblanding av nikotin.