3 % AV SKADEPOTENSIALET TIL SIGARETTER: IKKE LAVT NOK FOR WHO!

Verdens Helseorganisasjon fortsetter sitt angrep på våre «åpne systemer» i dampingen. (Åpne systemer er alle refyllbare tanker og regulerbare mods) WHO er redd for at vi skal fylle andre og mer skadelige substanser på tankene våre. De foretrekker tobakksindustriens lukkede pod-systemer, og nikotin kontrollert av farmasien.


WHO’s frykt er en gavepakke til tobakksindustrien, og en kilde til fortvilelse for det britiske helsevesenet (PHE) som i 2021 mener at damping er 97 % tryggere enn å røyke tobakk.
WHO presser på regjeringer overalt for å få til et forbud mot våre åpne systemer, uten å ta hensyn til at dette vil drive tallene for tobakksdød i været. Mennesker må betale prisen i form av en enorm økning av kreft og hjerte-karsykdommer. Det vil i tillegg drepe titusenvis av dampebutikker verden over, og føre til en enorm fortjeneste for tobakksindustrien.


Kanskje må vi selv ta litt av ansvaret? Vi har gjort røykesluttmiddelet vårt til en livsstil og et jag etter stadig nytt og mer fancy utstyr, og vi pakker juicene med sukker og enorme mengder smakskjemi i en konkurranse for å overgå alle andre. For mange dampere er røykeslutt ikke lenger det viktigste. Vi vil først og fremst vise oss frem for hverandre. Røykeslutt har blitt en nyttig bivirkning.


WHO er bekymret for fremveksten av en helt ny industri som lever av å selge «farlig» nikotin. Og de er bekymret for at man i fremtiden vil se på nikotin som et ufarlig nytelsesmiddel, på linje med koffein. Noe som vil føre til at flere og flere ikke-røykere adopterer livsstilen vi har skapt, og begynner å dampe.


Vi kan ikke uten videre avfeie WHO’s bekymring som grunnløs og et irrasjonelt angrep på dampingen. Men vi kan ønske oss at de i større grad hadde vært opptatt av gevinstene ved global røykeslutt, og latt være å bekymre seg over nikotinbruken vår.