Gjestemixer hos Skausaft?

Illustrasjonsfoto fra 2019, da vi fortsatt solgte ferdig e-juice med nikotin. Dette gjorde vi i protest mot myndighetenes sendrektighet med regulering av vår bransje. Bildet er fra en økt med fylling av flasker på vår juicelab.

 

Har du egenutviklede smaker som skiller seg fra våre kjente smaksprofiler? Da kan vi tilby «fødselshjelp» til norske mixere og juiceselgere. Vi kan tilby en kontrakt der vi dekker produksjonskostnader for inntil 25.000 kroner. Vi kan også ta juicene dine inn i vårt butikkutvalg, eller vi kan levere ferdigflasket juice til deg slik at du selv tar ansvar for salg.

Uansett beholder DU hele overskuddet fra salget slik at du kan investere i fremtidig utvikling. Vi kan noen ganger også bistå med firmaetablering og planlegging.

Målet med gjestemixer-prosjektet er at du skal være i stand til å satse videre på egen hånd etterpå.

 

FORBEREDELSER

En gjestemixer hos Skausaft må ha minst to egenutviklede juicer. Hvis vi velger å satse på deg, starter selvfølgelig det hele med at du sender oss smaksprøver på juicene i 3 eller 6 mg. (NB: IKKE send prøver uoppfordret!) Hvis vi mener de er egnet for salg i vår nettbutikk, vil vi be om å få reseptene for å produsere en prøvebatch. Før du gir fra deg reseptene, skriver daglig leder og produksjonsansvarlig hos Skausaft under på en intensjonsavtale som også inneholder en taushetserklæring. Denne avtalen inneholder også en klausul der du bekrefter at du er rettighetshaver og eier av reseptene. Avtalen skrives under av begge parter. Intensjonsavtalen gir oss rett til å gjøre en liten testproduksjon av dine e-juicer.

Deretter starter vi en runde med kvalitetssikring som blant annet innebærer at vi sikrer både deg som rettighetshaver og oss som produsent. Vi sjekker aromalisten og sikrer oss at alle aromaene er regnet som trygge, og vi kontrollerer at produksjonen ikke kommer i konflikt med andre(s) rettigheter.

Etter første runde med kvalitetssikring kjøper vi inn de nødvendige aromaene til prøveproduksjonen, hvis vi ikke allerede har dem på lager. Når prøvebatchen er moden, tester vi juicen med særlig vekt på smak. Finner vi samsvar med prøvene vi har fått tilsendt, går vi videre til del 2, kontrakter og produksjon.

 

KONTRAKTER OG PRODUKSJON

Det første vi i Skausaft gjør da, er å beregne produksjonskostnadene og kontakte våre aromaleverandører for bestilling. Vi kalkulerer både produksjonspris, hyllepris og salgspris for hver batch og hver flaskestørrelse. Vi setter opp en plan for produksjonen som innbefatter alle råvarer og all tid som medgår. 

Når vi har full oversikt over kostnadene og produksjonsprosessen, er det tid for å skrive en produksjonskontrakt. I denne reguleres alle forhold mellom deg som rettighetshaver og Skausaft som produsent. Tidspunkter for produksjon, salgsperiode, innkjøp og kvalitetssikring er den første delen. Men kontrakten regulerer også produksjonsvolum, styrker, flaskestørrelser og flaskeantall. Den omfatter også ting som prosjektregnskap, salgsstatistikker og oversikt, kostnadsdekning og -regulering, oppgjør, eventuelt gjenkjøp samt forbrukeransvar og en klargjøring av ansvar i forhold til tredjepartskrav.

Når denne produksjonsavtalen er underskrevet av begge parter, kan vi begynne å bestille de aromaene vi ikke allerede har på lager. Vi gir også produksjonen en slot på mixeplanen vår. Når alle råvarer er på plass, starter selve produksjonen. Fra dette punktet går ting av seg selv.

 

ØKONOMI

Det er viktig å være klar over at dette er en sjanse til å teste dine juicer for et bredere publikum enn venner og familie og dem som jakter på rimelig, privatprodusert e-juice. Juicer produsert i gjestemixer-programmet vil koste det samme å produsere som våre egne juicer, og kanskje mer. Ut-prisen vil være den samme som for våre standardproduksjoner. Blir du en del av gjestemixer-programmet vårt, vil du hele tiden få full innsikt i alle kostnader, kalkyler og resultater som gjelder dine juicer.

En førstebatch på en ny juice hos oss er ofte på bare noen få liter, og har noen ganger en grunnkostnad på opp mot 10.000 kroner. Så dette er ingen måte å tjene raske penger på. Er pengene viktigere enn kvalitet, trygghet og langsiktig tenking er ikke dette noe for deg. Selv med et vellykket prosjekt vil du måtte jobbe i flere år for å få dine juicer innarbeidet i markedet og opparbeide tilstrekkelig lønnsomhet.