Den fordømte etikken!

Ordene «etikk» og «moral» er ikke ord vi bruker mye i dampenorge. Dampere flest er heller ikke spesielt opptatt av om ting er lovlige eller ikke.

Ord som «billig» og «nikotin» er derimot ord som opptar de fleste. Og hvis en kombinerer dem til «billig nikotin», altså nikotin som er unndratt skatter og avgifter, er nesten alle interesserte.

Som en som hele livet har vært interessert i etiske problemstillinger, har jeg lyst til å lage en liten uhøytidelig fremstilling de fleste vil forstå:

Et eksempel:

La oss si at jeg hjelper en tyv å stjele sykkelen din. Kanskje jeg «bare» holder lenken du har låst den med, mens han klipper den av med den medbragte kjettingsaksen. Så ser jeg på mens han drar sin vei med sykkelen.

Både etisk og moralsk er jeg medansvarlig for tyveriet. Juridisk også, det er ingen tvil om at jeg kan straffes for medvirkning.

Sykkeltyv i aksjon (illustrasjonsfoto)

Et annet eksempel:

La oss si jeg har en Fb-gruppe for bilentusiaster. I den gruppen er det et medlem som selger uoriginale deler til andre medlemmer. Han påstår det er originaldeler, og de fleste tror på det. Men jeg vet bedre. Jeg VET at både bremseklosser, hjullagre og fóringer er sub-standard. Men jeg har fordeler av salget han gjør, kanskje får jeg både rabatter, gaver og gratis deler. Så jeg spiller med.

Etisk og moralsk er jeg medskyldig i bedrageri. Trolig er jeg også juridisk medansvarlig, særlig den dagen dårlige bremseklosser fra slikt salg fører til at et barn blir kvestet i trafikken

Så til det mer konkrete:

Mange dampegrupper har satset stort på å bidra til svart salg av både billig juice og billig nikotin. Damp i Nordnorge er etter min og manges mening en versting på dette feltet. De beskytter medlemmer som holder på med slikt, til og med eiere og admins i slike grupper hjelper aktivt til. De «fanger opp» nye dampere og styrer dem rett i hendene på disse selgerne, smuglerne og bedragerne. Med det lærer de opp nye dampere til å tro at dette er normalt og akseptabelt. De er med på å bygge opp et enormt svart marked som omsetter for mange titalls millioner årlig. Omsetning som unndras MVA og skatt.

Det er ikke nikotinen myndighetene ønsker å slå ned på. Unndragelse av skatt og underslag av MVA er noe de ser på som mye mer alvorlig.

Nikotinen som omsettes er smuglervare uten dokumentasjon. Ingen vet heller noe om innholdet i juicene som selges. Aromaene kan være absolutt uegnet til innånding. Noen av aromaene som omsettes er direkte skadelige og farlige. Men siden det ikke betales skatt eller MVA og siden produksjonen for det meste skjer på private kjøkken, er slike varer rasende billige. Og «alle» vil ha dem.

De som har direkte inntekter av dette, er selvfølgelig skyldige i skattesvik og MVA-bedrag. De vil også være ansvarlige for liv og helse som kan gå tapt pga produktene de selger. Det er ingen som helst tvil om det juridiske ansvaret her.

Så kommer det etiske spørsmålet de færreste tenker over: Hvilket ansvar har gruppeeiere og admins som bidrar og hjelper til? De som tar imot smøring og gaver og til gjengjeld reklamerer for ulovlige og kanskje helsefarlige varer?

Det er ingen tvil om at de har et etisk og moralsk ansvar her. Det er nok uklart hvorvidt de kan gjøres juridisk ansvarlige, og det er denne uklarheten som gjør at de tør å holde på. De tror de ikke kan straffes for det de gjør. Det er mulig at enkelte faktisk også tror at de gjør damperne en tjeneste ved å bidra til salg av billige, udokumenterte juicer og nikotinbase, skjønt jeg tviler på det. Dumskapen må i så fall være like stor som grådigheten deres.

Etikk står ikke høyt i kurs i dampebransjen. Det viktigste er å ikke bli tatt!

Alle denne ulovlige virksomheten har også andre konsekvenser:

Den store omsetningen av hjemmemix og smuglervarer gjør at samvittighetsfulle og dyktige mixere ikke tør å etablere seg som seriøse produsenter. I Skausaft har vi i syv år lovet hjelp og økonomisk støtte til etablerere på juicefronten. Men ingen tør å gå i gang med slikt. Grunnen de oppgir er oftest at de mener de er dømt til å tape for billig hjemmemix som omsettes i stort volum. Og volumet er stort, takket være hjelp fra dampegrupper som utelukkende har fokus på billig og svart. Problemet har blitt så omfattende, at jeg er fristet til å fraråde mixere å etablere seg.

De fleste mulige kunder er allerede «fanget» av mulighetene for betydelig billigere varer uten dokumentasjon. De vil ikke betale for trygg og ren produksjon. Det føles som å betale for noe usynlig og «extra». Og hvem vil vel bruke mer penger enn en må, særlig i disse tider? At de store kjedene også driver med egne bakromsmixer, gjør ikke situasjonen noe bedre.

I slikt lys er det lett å forstå at mange dampere mener at vi i Skausaft «overdriver» med vårt fokus på ren, dokumentert og registrert labproduksjon av dampeprodukter, og at vi som alle andre burde slå oss til ro med å være «bedre enn tobakk».

I tillegg er også dampernes tillit til myndighetene svært lav, siden alle røykere og dampere mener nikotinen de ønsker er alt for høyt beskattet i utgangspunktet. Og at den lovede reguleringen har latt vente på seg siden 2015, øker heller ikke tilliten til myndighetene.

Den totale helsegevinsten ved å bytte fra tobakk til damp reduseres, både for enkeltpersoner og på et nasjonalt folkehelsenivå.

Den store og skjulte omsetningen av udokumenterte produkter gjør også myndighetene svært mistenksomme overfor hele fenomenet damping, og gjør at de regulerer bransjen og damperne betydelig hardere.

Oppsummering:

Kjøper du smuglersprit eller ulovlig innførte tobakksvarer, kan du straffes. Du bistår en svart økonomi og du tar en stor helserisiko.

Kjøper du e-juice fra private, eller bistår i slikt salg, hjelper du en stor og svart økonomi. Du tar også en betydelig helserisiko. Tiden vil vise om du også kan straffes. Juice er pr definisjon en tobakksvare, siden den regnes som et tobakks-substitutt i loven.

Alt dette er en betydelig svekkelse av damp som helserevolusjon. Og det gjør damp til en bevegelse som domineres av småkriminelle og simple svindlere og tyver. «Alt går, så lenge du ikke blir tatt». Ulovlighetene fratar norske dampere muligheten til å velge fra et stort utvalg av norske produsenter med trygge juicer, siden seriøse etablerere uteblir. Dampere som prioriterer helsen sin, har til nå bare hatt Skausaft. Neste år har de ingen.

(Denne kritikken har blitt framført flere ganger gjennom flere år for gruppen som konkret er nevnt her. Bak sin beskyttende vegg av fordeler og rabatter, og billige eller gratis mod’s, juicer, konsentrater og tanker er de ikke i stand til å se at dette er et problem. Men: de har likevel utsikt nok til å skyte på budbringeren)