HVOR ER INNOVASJONEN I DAMPENORGE?

Da jeg begynte å mixe e-juice i 2013, var det kun for meg selv. Men noe ble gitt bort til venner, de gav videre til sine venner, folk kom tilbake og ville ha mer. Og mer. Og MER! Og før jeg visste ordet av det, solgte jeg så mye at jeg måtte registrere en bedrift i Brønnøysund.

Etter et års tid med organisert salg skjønte jeg at de mange hjemmemixerne og selgerne i Norge trengte en produsent. Alle visste at TPD var på gang, og at det ville komme krav til produksjon, lokaler, sporbarhet og hygiene. Jeg bestemte meg derfor for å bygge opp produksjonskapasitet nok til flere juiceutviklere. Jeg så for meg en produksjonsbedrift som kunne tilby utviklere både ren produksjon og et norsk utviklerfellesskap.

Idag må jeg bare innrømme at jeg ikke hadde forutsett at dampernes «billigsjuke» og stadig større og grådigere «ugressmixere» skulle stikke kjepper i hjulene for ekte nyskaping.

KVALT MANGFOLD

Nye, seriøse utviklere er nå «parkert» i startgropa av selgere som blander singelaromaer og juice fra andres konsentrater, bruker udokumentert smuglernikotin fra kriminelle, blander suppa hjemme på kjøkkenet eller på bakrommet eller på hybelen til en kompis og selger den til lokkepriser.

Nye juiceutviklere kan ikke konkurrere prismessig med dem som ikke har kostnader til verken utvikling, produksjon, hygienetiltak eller dokumentasjon.

Derfor finnes det liten (om noen) innovasjon eller nyskaping på juicefronten i Norge. Jeg og Skausaft var heldige som startet så tidlig og har lyktes så godt. Men jeg er alvorlig bekymret over fraværet av nye juiceutviklere og nye «oppfinnere». Det finnes ikke rom for dem. De tør ikke satse, selv om man haler og drar i dem.

Imens kutter billigselgerne stadig nye svinger. Damperes helsegevinst er underordnet ønsket om lettvint produksjon, kjapt salg og høy fortjeneste.

Og enda verre: dampenorge oversvømmes av nærmest gratis smuglernikotin uten dokumentasjon, uten datablad, uten sertifikater.

Smuglerne er organiserte kriminelle, og de støttes og hjelpes av bedrifter, dampere, gruppeeiere og administratorer. De opererer både direkte i PM, og i åpne og hemmelige grupper på Facebook.

Og folk kjøper riskikonikotin og risikojuice i bøtter og spann, i troen på at de gjør et kupp. Isteden utsetter de seg for en betydelig helserisiko.

PRIS ELLER HELSE FØRST?

I Skausaft har vi alltid prioritert å maksimere kundenes helsegevinst. Kun det beste, kun det tryggeste. Og vi bruker store summer hvert år på registrering, loggføring, sporbarhet og hygienetiltak. For DIN skyld. Og for VÅR samvittighet.

Det er andre mixere der ute som tenker likedan. Mixere med gode, egenutviklede juicer. Mixere som ønsker å satse, ønsker å lage trygge, norske kvalitetsjuicer til DEG!

Ved å unngå alle selgere som ikke kan eller vil dokumentere juicer og råvarer, kan du slippe fram de gode og trygge mixerne.

Om dampere unngår all smuglernikotin og tvilsomme juicer, vil aktører som utelukkende tenker profitt langsomt forsvinne. I deres sted vil det vokse fram MANGE små utviklere, produsenter og juicebedrifter med et rikt utvalg av gode juicer. Og det vil bli EKTE konkurranse på pris.

Ved å sette din egen helsegevinst FØRST, kan du være med på å skape et miljø av norske utviklere og juiceskapere som setter DEG først.

Vi trenger MANGE nye seriøse aktører og selgere, og vi må kvitte oss med de kriminelle og de som svindler deg med kjappisjuice. Ved å skvælpe 10 % TFA Coconut og 5 % Capella Supersweet i PG og VG og toppe det med risikonikotin og kalle det «Tahiti Nights» lager en ikke juice, en lager bare fremtidige helseproblemer for andre.

Og det vil ikke være noen trøst for deg senere at du fikk helseproblemene med 30 % rabatt.

Skausaft © 2020

Først publisert:

August 2020