Gjestemixer hos Skausaft?

Gjestemixer-prosjektet er en mulighet for private mixere til å prøve sine e-juicer for et bredere publikum. Skausaft AS tar alle kostnadene frem til salget starter, og produserer, kvalitetssikrer og flasker juicene i vår lab og selger dem i vår nettbutikk i en periode. Prosjektet skal være en mulighet og en vei for deg til å finne ut om du vil satse på dette. Skausaft tar ingen fortjeneste på produksjon eller salg.

DEL 1: FORBEREDELSER

En gjestemixer hos Skausaft må ha MINST tre egenutviklede juicer. Hvis vi etter innledende samtaler velger å ta deg inn som gjestemixer og produsere dine e-juicer, må vi ha smaksprøver på juicene dine. (NB: IKKE send prøver uoppfordret!) Hvis vi mener de er egnet for salg, vil vi be om å få reseptene for å produsere en prøvebatch.

Før du gir fra deg reseptene, skriver daglig leder og produksjonsansvarlig hos Skausaft under på en intensjonsavtale som også inneholder en taushetserklæring. Denne avtalen inneholder også en klausul der du bekrefter at du er rettighetshaver og eier av reseptene. Avtalen skrives under av begge parter. Intensjonsavtalen gir oss rett til å gjøre en testproduksjon av dine e-juicer. Denne produksjonen skal ikke brukes til salg.

Deretter starter vi en runde med kvalitetssikring som blant annet innebærer at vi sikrer både deg som rettighetshaver og oss som produsent. Vi sjekker aromaene hos produsentene om vi ikke har dokumentasjon på dem fra før, og vi kontrollerer at produksjonen ikke kommer i konflikt med andre(s) rettigheter.

Etter første runde med kvalitetssikring kjøper vi inn de nødvendige aromaene til prøveproduksjonen, hvis vi ikke allerede har dem på lager. Når prøvebatchen er moden, tester vi juicen med særlig vekt på smak. Finner vi samsvar med prøvene vi har fått tilsendt, går vi videre til del 2.

 

Del 2: KONTRAKTER OG PRODUKSJON

Det første vi i Skausaft gjør på dette trinnet, er å beregne produksjonskostnadene og kontakte våre aromaleverandører for bestilling. Vi kalkulerer både produksjonspris, hyllepris og salgspris for hver batch og hver flaskestørrelse. Vi setter opp en plan for produksjonen som innbefatter alle råvarer og all tid som medgår.

Når vi har full oversikt over kostnadene og produksjonsprosessen, er det tid for å skrive en produksjonskontrakt. I denne reguleres alle forhold mellom deg som rettighetshaver og Skausaft som produsent. Tidspunkter for produksjon, salgsperiode, innkjøp og kvalitetssikring er den første delen. Men kontrakten regulerer også produksjonsvolum, styrker, flaskestørrelser og flaskeantall. Den omfatter også ting som prosjektregnskap, salgsstatistikker og oversikt, kostnadsdekning og -regulering, oppgjør, eventuelt gjenkjøp samt forbrukeransvar og en klargjøring av ansvar i forhold til tredjepartskrav.

Når denne produksjonsavtalen er underskrevet av begge parter, kan vi begynne å bestille de aromaene vi ikke allerede har på lager. Vi setter også produksjonen opp på mixeplan/labslot. Når alle råvarer er på plass, starter selve produksjonen. Samtidig designer vi etiketter, legger opp en salgsplan og bygger DIN side i butikken.

 

Del 3: ØKONOMI

Det er viktig å være klar over at dette er en sjanse til å teste dine juicer for et bredere publikum enn venner og familie og dem som jakter på rimelig, privatprodusert e-juice. Juicer produsert i gjestemixer-programmet vil koste det samme å produsere som våre egne juicer. Ut-prisen vil være den samme som for våre standardproduksjoner. Blir du en del av gjestemixer-programmet vårt, vil du hele tiden få full innsikt i alle kostnader, kalkyler og resultater som gjelder dine juicer.

Vi dekker alle kostnader underveis, inntil 25.000 kroner. Alt overskudd på salget beholder du. Skausaft beregner seg ingen fortjeneste på gjestemixer-prosjektene. Dette er likevel ingen måte du kan tjene raske penger på. Er pengene viktigere enn kvalitet, trygghet og langsiktig tenking er ikke dette noe for deg. Selv med et vellykket prosjekt vil du måtte jobbe i flere år for å få dine juicer innarbeidet i markedet og opparbeide tilstrekkelig lønnsomhet.

 

Har du lyst å bli vår neste gjestemixer? Ta kontakt!