Ofte stilte spørsmål fra nye dampere:

Hvor farlig er damping?

Her finner du et intervju fra tidsskriftet Minerva fra 2015. Daværende leder i Norsk Dampselskap (NDS) Kjell Marius Jenssen intervjuet tobakksforsker Karl Erik Lund fra SIRUS. Lund og andre fra SIRUS ble senere tvangsflyttet og plassert under Folkehelseinstituttet, for at den politiske ledelsen i departemenetet skulle få mer kontroll over forskerne. Helse- og Omsorgsdepartementet foretrekker å offentliggjøre forskning som understøtter den vedtatte politikken, heller enn å forme politikken etter forskningsresultater. Da er det lettere å forsvare det lite kloke og lite fremtidsrettede vedtaket om at damp = tobakk. Og at batterier, coiler og tanker er nikotinprodukter.

Hvor farlig er nikotin?

I alle år har politikere og media lært oss at tobakk = nikotin, og at nikotin derfor er farlig. Mange dampere tror fortsatt på dette, og velger derfor å trappe ned på nikotinen ganske raskt. Ofte fører dette til at de "går på en smell" og vender tilbake til tobakken fordi "damping virket ikke for dem". Men hvor farlig ER egentlig nikotin? Svaret er: Ikke farlig i det hele tatt! INGEN forskere har klart å påvise at nikotin er farlig. TOBAKK er derimot dødelig pga alle tilsettings- og forbrenningsstoffene. Men nikotin uten forbrenning er ikke farlig. Ikke i tyggis eller plaster, og heller ikke i damp: https://tidsskriftet.no/comment-view/10389

Hva med aromaer? Er de skadelige?

Dampere oversvømmes av upålitelig søppelforskning betalt av tobakksindustrien og forbudskreftene. Enkelte "studier" påstår at e-juicer med aroma utvikler 10.000 ganger mer aldehyd enn juicer uten aroma. Dr. Konstantinos Farsalinos, verdens fremste spesialist på fordamperbruk og e-juice, slår her fast at det knapt er forskjell på juice med og uten aroma. Aldehydutvikling i damp er 79-99,8 % LAVERE enn fra røyking, og også lavere enn innholdet i normal inneluft. Aldehydinnholdet i dampen øker med effekten du bruker på utstyret du damper med. Lavere watt = mindre aldehyd. Tørrdamping/dry puffs = masse aldehyd. Ved vanlig damping er ikke aldehyd noe en trenger tenke på i det hele tatt.

Batteriene, da? DE er vel farlige?

Batterier som oppbevares løse uten beskyttelse, KAN kortslutte eksplosivt. Å bruke feil type eller skadede batterier kan også være farlig. Det gjelder ALLE batterier med høy effekt, ikke bare de vi bruker til damping. Når vi leser om dampeutstyr som har tatt fyr eller eksplodert, er det nesten alltid folk som har brukt eller oppbevart batteriene feil. Løse batterier skal ALLTID oppbevares i etui, ALDRI løse i lommen. Da går det slik. Lær det grunnleggende om batteriene vi bruker her. Du finner også en fin artikkel om generell batterisikkerhet hos Nrk Sørlandet.

Hva er det i dampen vi puster ut? ABSOLUTT INGENTING SKADELIG, viser studier.

Den verdenskjente kardiologen og forskeren Dr. Konstantinos Farsalinos har undersøkt dette grundig. Ingen tar skade av å være i nærheten av damping, og luften i damperes hjem og omgivelser er like ren som der det ikke dampes. Du finner konklusjonene hans her.

Statens ødeleggende nullvisjon

Minerva hadde også en meget opplysende kronikk om nasjonale helsegevinster ved at røykere går over til damping. Desverre ødelegger våre politikere denne muligheten. Her kan du lese mer om dette.

Garvet damper, eller helt fersk?

Uansett om du er helt ny til damping, eller en garvet veteran som har vært med siden begynnelsen, så risikerer du at den kommende TPD-reguleringen kan kan legge STORE hindringer i veien for at du kan fortsette å være røykfri. Vi anbefaler deg derfor å søke opp lokale dampegrupper på Facebook. I fellesskap med andre dampere kan vi finne løsninger. Skausaft har en lukket Facebook-gruppe der vi prøver å hjelpe med svar på spørsmål du måtte ha. Den største norske dampegruppen finner du her. 

Kjølevæske i damping?

Dette er en av de hyppigste misforståelsene når det gjelder damping. Propyleglykol (PG) er det som brukes til damping. Den KAN også brukes til for eksempel avising av fly, hvis man ønsker en miljøvennlig måte å gjøre det på. PG brukes også i matvarer. Etylenglykol (MEG) derimot, er et MEGET GIFTIG stoff som ikke forekommer i damping. Det er en tradisjonell kjølevæske for mange formål.

Selvblander: Hvilken nikotin, og hvor sterk?

Selv om privatpersoner lovlig kan importere mindre mengder nikotin av opp til 100 mg/ml i styrke, anbefaler vi ikke denne for nybegynnere i selvblanding. Kjøp nikotin som bare er litt sterkere enn juicen du damper, til du har fått noe erfaring med mixing. Les våre råd om håndtering av nikotin og gode mixerutiner her. I tillegg til nikotin og base trenger du smakstilsetning. Våre konsentrater er et meget godt sted å begynne.

Kjøp BARE nikotin fra registrerte, lovlige forhandlere i land der slikt er tillatt. Å kjøpe nikotin i Norge til å blande juice av, fraråder vi på det sterkeste. Det er nesten alltid (pr. april 2018) innsmuglet nikotin. Den er ofte nedblandet under forhold der hygienen ikke er tilstrekkelig ivaretatt. Innsmuglet nikotin har ikke MSDS (Material Safety Data Sheet/sikkerhetsdatablad), den kommer fra ukjent kilde og kan opprinnelig være beregnet til industri- eller landbruksformål. Dessverre finnes det mye av denne kvaliteten nikotin i omløp. Av hensyn til din sikkerhet og din helse bør du unngå denne.

Uansett hvor du kjøper din juice med nikotin, bør selgeren kunne dokumentere hvor nikotinen kommer fra. Har selgeren brukt nikotin som ikke er sporbar, bør du ikke dampe den. Husk at hvem som helst kan laste ned et datablad og påstå at det gjelder for nikotinen de bruker. VÆR SKEPTISK! All nikotin kan spores tilbake til kilden, hvis den er lovlig kjøpt.

Oppbevar din nikotinbase og din e-juice utilgjengelig for barn og husdyr!

Sporbarhet

I Skausaft krever vi at alle våre råvarer er sporbare helt tilbake til grossist og produsent, og at kjeden mellom oss og våre leverandører er ubrutt. Vi importerer derfor selv alle aromaer og baser rett fra produsentene. Vi gjør ikke innkjøp av omtappede råvarer.

Dette er for å sikre DIN trygghet som forbruker og damper. I denne illustrasjonen er nikotin brukt som et eksempel, men prinsippet om en ubrutt kjede fra produsent/grossist til oss og deg gjelder alle varer, også baser og aroma.

 

(Grafikk: Erlend Lie Walle)