OM JUICEFLASKER OG PLASTKVALITETER

Først en skremmende opplysning: også plast godkjent for matvarebruk i Norge «lekker» kjemikalier inn i maten den inneholder.

NTNU og SINTEF gjorde nylig forsøk med forskjellig matvareplast, og fant blant annet at et yoghurtbeger lekket 3400 forskjellige kjemikalier, en matfolie 4500. Mange av de kjemiske forbindelsene er hormonforandrende eller kreftfremkallende. Tusenvis av dem er i tillegg helt ukjente for forskerne, og ingen aner hva de gjør med oss.

Du kan lese mer om undersøkelsen hos Gemini.no: Plast lekker giftstoffer under naturlige forhold og hos Nettavisen: Plast slipper ut mer gift enn man har trodd

PLAST I JUICEFLASKER
Selv om det trolig er færre skadelige stoffer i plasten vi bruker mest av i dampingen (PET og LDPE) er det likevel grunn til å være forsiktige: vi varmer opp og puster inn de plastkjemikaliene som trekker inn i juicen vår. Hadde vi spist eller drukket innholdet i flaskene, hadde det vært langt tryggere. Fordøyelsessystemet vårt kan håndtere mange av giftene, lungene våre kan det ikke.
Vi bør være oppmerksomme på at plastkvalitet varierer mye, og at det er risikabelt å gjenbruke plastflasker. Plast er ferskvare som brytes ned av lys, temperatur og andre ytre påvirkninger. Jo eldre flaske, jo mer kjemi og partikler lekker ut og havner i kroppen vår.

KVALITET GIR ØKT TRYGGHET
Det er fornuftig å anta at jo billigere flasker, jo dårligere plastkvalitet. Og husk at plastkvalitet også handler om direkte fysiske kvaliteter som slagfasthet, temperaturresistens, lysstabilitet, motstandsevne mot kjemisk påvirkning mm.
I juiceverdenen er Chubby Gorilla-flaskene kjent som de beste og mest stabile på alle vis. De er verdensledende, og har satt en helt ny standard.

Men ikke la deg lure. Gorilla-stil er noe helt annet enn Chubby Gorilla. De fleste «Gorilla»-flasker som tilbys i Norge, er kopivarer. Se etter Gorillaen som er preget både i flasker og i korker. Her kan du lese mer om Chubby Gorilla

ET FORHANDLERANSVAR
Forskerne konkluderer med at det er produsenter og forhandlere som har ansvaret for å forbedre sikkerheten til forbrukerne ved å tilby tryggere plast. Og forbrukerne kan og bør kreve sikrere plast, og be produsenter om informasjon.
Skausaft begynte i 2020 å fase ut andre flasker til fordel for Chubby Gorilla. Flere og flere av våre juicer flaskes nå i disse flaskene. Vi har til enhver tid rundt 10.000 Chubby Gorilla i mange størrelser og plastkvaliteter på lager, og de fleste av dem er også tilgjengelige for norske selvblandere.

Du finner vårt utvalg, fra 30 ml Unicorn i myk LDPE-plast til 200 ml Chubby i hard PET-plast i nettbutikken vår

CHUBBY VERSUS KOPIER
Andre viktige elementer i plastproduksjon er utstyr, prosess og råvarekvalitet. Chubby Gorilla produseres i en helt ny fabrikk, med nye maskiner, 100% automatiserte prosesser, plastråstoff av høyeste kvalitet og en nådeløs kvalitetskontroll.
Av de siste 10.000 flaskene fra Chubby Gorilla vi har kjøpt fra lagrene i USA og i Nederland/Belgia, har vi ikke måttet vrake en eneste flaske.

Av kinesisk standardvare vi delvis har importert selv og delvis har kjøpt fra norsk importør, har det tidligere ikke vært uvanlig at vi måtte kaste 3-5 flasker av en pose på 50. Slikt er verken god økonomi eller særlig miljøvennlig.

En hyppig årsak til kasting er at vi kan se ukjente partikler eller flekker innkapslet i plasten (2). Andre årsaker kan være korkfeil, bobler i flaskevegger (1), gjennomgående sprekker, ytre skade eller gjengefeil (3) og andre feil fra injeksjonsstøpingen. Innstøpte fragmenter av forurensing er en gjenganger og utgjør en uakseptabel risiko.

SKAUSAFT – STORBRUKER AV FLASKER
Våre logger logger i Skausaft sier at vi har kjøpt inn totalt over 130.000 flasker. Hver eneste av disse flaskene kontrolleres manuelt før de fylles. Vi vet hva vi skal se etter, og vi har sett omtrent alt av feil som kan forekomme på plastflasker.

Av de over 130.000 flaskene vi har tatt inn, har ca 25.000 flasker vært fra Chubby Gorilla. Det er nok til at vi uten tvil kan slå fast at maken til ekstremt høy kvalitet og nådeløs kvalitetskontroll finner du ikke maken til.

I Skausaft er vi ikke i tvil om at det er en gevinst, ikke minst for kundenes helse, å satse på Chubby Gorilla i fremtiden.