Nikotin og utslipp til vann og miljø

Nikotin er ikke farlig for mennesker i de dosene vi vanligvis bruker, men er svært giftig for vannlevende organismer selv i små mengder. Nikotin vil også samles opp i miljøet. Selv om vi dampere gjerne vil gjenvinne mest mulig av plasten vi bruker, anbefaler vi IKKE å skylle flasker det har vært nikotin i. Vanlige renseanlegg kan ikke fjerne nikotinen, og den ender opp i kretsløpet og skader organismer og smådyr. Vær heller nøye med å bruke så mye du kan av innholdet, og kast disse flaskene i avfall som brennes.

All denne plasten!

Vi dampere bruker mye plast, og det må være et mål å gjenvinne mest mulig av den. Det meste av flaskene vi bruker er engangs. De skades av lys, temperatur, kjemi og mekanisk påvirkning/slitasje, og begynner å slippe partikler ganske fort. Plastpartikler er ikke noe vi vil ha i juicene våre. Derfor vil vi ikke anbefale noe langvarig gjenbruk av plastflaskene hvis du er selvblander. En eller to ganger kan nok gå, men deretter bør de kasseres og leveres enten til brenning (hvis det er nikotinrester i) eller skylles og leveres til gjenvinning hvis de bare har inneholdt aroma eller nøytral base.

Plastbruken i Skausaft

Nesten alle råvarene vi kjøper inn, kommer på plastbeholdere. Fra halvliters-  og 1 liters-flasker og gallonbeholdere med aroma, til store kanner med base. Dessverre blir det store mengder plast hvert år. Absolutt all denne plasten blir rengjort og levert til gjenvinning. Vi bruker også mest mulig produksjonsbeholdere av glass, og har glassbeholdere på opp til 10 liter for de største produksjonsseriene.

Alle våre plastbeholdere som byttes ut og som har inneholdt nikotinjuice, blir levert til forbrenning. Det samme skjer med alle juice- og nikotinrester.

 

 

Vi tar miljø på alvor

I tillegg til å kildesortere alt papir, papp og plast vi mottar og forbruker, føler vi i Skausaft også et ansvar for den plasten vi sender ut. Vi har inntrykk av at dampere flest er opptatte av miljøet, og er flinke til å kildesortere sin plast. Dette er vi glade for. Men det er likevel ikke til å unngå at noe havner på feil sted, og noe kan også ende i naturen og i havet. Med den kommende TPD-reguleringen og overgangen fra større flasker til 10 ml-flasker, vil mengden avfallsplast fra dampere øke betydelig. Det vil også gjelde mengden som ender opp i havene.

Skausaft har som mål at vi hvert år skal bruke inntil 20 % av vårt overskudd til damperelaterte formål. Dette kan være både støtte til personer og foreninger som gjør en innsats for dampesaken, og det kan også være støtte til forskjellige miljøtiltak. Skausaft vil i år støtte Plastiratene med 10.000 kroner på vegne av våre dampere. Vår plan er å være med å støtte dem videre neste år også.  Plastpiratene har som formål å få både mennesker og hav på rett kjøl. MER INFO KOMMER!