Politikk: Hva ER egentlig damping?

Damping er først og fremst det beste røykesluttmiddelet som finnes. Damp er mange ganger mer effektivt enn andre røykesluttmidler. Undersøkelser fra England tyder på at bare 7-8 % har klart å slutte å røyke etter ett år med farmasøytiske hjelpemidler. Det er grunnen til at det engelske folkehelseinstituttet (Public Health England) og den engelske legeforeningen anbefaler at fastlegene aktivt bistår pasienter som ønsker å slutte å røyke ved hjelp av damping.

RØYKESLUTTMIDLER/NRT

Røykesluttmidler fra farmasien kalles vanligvis NRT (Nicotin Replacement Therapy) og omfatter midler som nikotinplaster, inhalatorer, nikotintyggegummi, nikotinspray og munnpulver. Det er selvfølgelig et markedsføringstriks å kalle dem «nikotinerstatninger». Nikotinen i disse er akkurat den samme som i tobakk, snus og damp. Disse midlene er tobakkserstatninger på linje med damping. NRT-midler får en kjøpt fritt i dagligvarebutikker, siden forskning igjen og igjen har vist at nikotin ikke er noe mer skadelig enn koffein.

DAMP

Men damp har også blitt MER enn et røykesluttmiddel. Damp har blitt et frittstående, rekreasjonelt nytelsesmiddel for tidligere røykere eller mennesker som ønsker å slutte å røyke. Av mange grunner er det klokest å legge større vekt på røykeslutt enn på rekreasjonell bruk av damp i det politiske arbeidet. Vi ønsker IKKE at damp skal bli regulert som et legemiddel, men vi ønsker heller ikke at de som ikke er tobakksbrukere skal begynne med damping. Damping er 99 % mindre skadelig enn røyking, men damp er ikke fjelluft. Det er ikke noe mål at ikke-røykere skal begynne å dampe. Og vi vil IKKE at damp skal bli den nye, coole tingen. Det vil bli et tilbakeslag for oss alle.

TOBAKKSINDUSTRIENS "SKADEREDUKSJON"

Tobakksindustrien har selvfølgelig begynt å kjøpe seg inn i dampeindustrien. De utvikler også løsninger de mener er egnet til røykeslutt. Dette gjør de ikke av hensyn til folkehelsen, men fordi de ser at deres enorme profitt er truet. De har også satset massivt på å markedsføre snus som røykesluttmiddel, og de har hatt en viss suksess med det. Til og med enkelte dampeforretninger har tragisk nok begynt å selge snus. Da handler det ikke om skadereduksjon, men om fortjeneste. Snus er et tobakksprodukt som inneholder TSNA (tobakk-spesifikke nitrosaminer) samt 2500 forskjellige kjemikalier inkludert ca. 25 kreftfremkallende stoffer. Snustobakk er 80 % mindre skadelig enn sigaretter, men SNUS ER MYE MER SKADELIG enn damp. Man har enda ikke klart å påvise skader av damping etter ti år med forskning. Å kalle snus et røykesluttmiddel er en tilsnikelse som BARE går an siden røyketobakk dreper en av tre brukere. Snus er ikke skadereduksjon. Snus er skadefremkallende.

 


 

Popcornlunger og annet rart

Helsefanatikere, nikotinmotstandere, forbudsfolk og uvitende journalister sprer hele tiden rare og direkte gale påstander om damping og helse. En av de gale påstandene om damping, er at du kan få popcornlunger av diacetyl i aromaene som finnes i noen juicer. Bakgrunnen er at arbeidere på en popcornfabrikk i lange perioder pustet inn store mengder diacetyl i støvform, og fikk bronkitt av det. (Bronchitis Obliterans) Denne sykdommen forveksles ofte med KOLS, som er mye vanligere blant røykere. Denne typen bronkitt kan også utløses av en mengde andre stoffer.

Diacetyl finnes det HUNDRE GANGER MER AV I RØYK enn i damp, men tross det har ALDRI noen røykere med sikkerhet blitt diagnostisert med denne bronkitten. Nå (pr mai 2018) er det meget uvanlig å finne diacetyl i nevneverdige mengder i e-juice.

En annen rar diagnose journalister sprer, er "wet lungs". Det kan høres rart ut, men er rett og slett bare lungebetennelse som følge av en allergisk reaksjon. Dette kan ramme alle, også ikke-røykere og ikke-dampere. Men det har skapt noen negative presseoppslag, særlig rundt ikke-røykende ungdommer som prøver damp og som ender opp med å dampe aromaer som ikke er egnet for damping og får en allergisk reaksjon.

For en røyker er damping minst 99 % bedre enn tobakk. Det er liten eller ingen grunn til å tro på skremmehistoriene som spres. Har du litt tid til overs, kan du lese denne bloggen fra PHE (Public Health England) der de rydder opp i noen utbredte misforståelser om både nikotin og damping.

 

Politiske fanatikere

De gjenværende røykerne (ja, vi ER på deres side, men vi vil ha dem over på damp!) utsettes for stadig mer hetsing og press fra fanatikerne. Det aller siste er at Kr.F mener at at mange i sommerhalvåret sliter med å være ute enkelte steder fordi det er røykere i nærheten. De mener uterøyking går utover helsen deres. Partiet (støttet av Ap, Sv og Sp) vil derfor fremme en lov som begrenser røyking utendørs. Og siden politikerne våre har bestemt at damping = røyking, er dette et forslag som også vil ramme norske dampere.

Forskere er uenige med politikerne, og peker på at det ikke finnes gode argumenter for å forby røyking utendørs. Utendørs røyking er stort sett ufarlig for andre enn røykerne selv, siden konsentrasjonen av giftstoffer er alt for lav i luften rundt dem. Hvis politikerne ville gjøre noe som VIRKELIG hadde en positiv helseeffekt, burde de øke innsatsen mot svevestøv, sot og eksospartikler. Farlig byluft dreper 1500 i Norge hvert år, uterøyking er stort sett helt ufarlig for de som passivt utsettes for den. Så en passende bønn til våre politikere må være: Hjelp røykerne over på damp, ikke kjeppjag dem rundt i byen!

 


 

Det engelske folkehelseinstituttet (PHE) forklarer:

VIKTIGE FAKTA I

Flere hundre tusen norske menn og kvinner har gjennom mange år brukt store summer på farmasiens og apotekenes røykesluttmidler med liten eller ingen virkning. Med damp har veldig mange nå klart å slutte å røyke og opplever en enorm forbedring i livskvaliteten. 5500 mennesker dør av tobakkskader i Norge årlig. Dobbelt så mange blir syke eller får betydelig redusert livskvalitet. Ved å gi damping gode rammevilkår og en fornuftig regulering, kan politikerne HALVERE disse tallene på få år!


 

VIKTIGE FAKTA II

Damping har ingenting med tobakk å gjøre. Tobakk og røyken fra den inneholder tusenvis av farlige stoffer. Ingen av disse stoffene er tilstede i damp. Likevel har våre politikere valgt å klassifisere damping som tobakksbruk. Damping er opp til TI GANGER mer effektivt til røykeslutt enn tradisjonelle røykesluttmidler. 7-8 % klarer å slutte å røyke ved hjelp av NRT. Til sammenligning svarte 91 % av de spurte damperne i en undersøkelse at de hadde sluttet å røyke ved hjelp av damp, 71 % var fortsatt røykfrie etter ett år!


 

Tobakksindustrien - en dødsmaskin

I årene 1900-1999 døde anslagsvis 100.000.000 (hundre millioner) mennesker av tobakksbruk. Ytterligere 200.000.000 (to hundre millioner) ble syke eller skadet for livet av tobakksvarer. 

I dette århundret (2000-2099) regner man med at 1.000.000.000 (EN MILLIARD!) mennesker vil dø av produkter fra tobakksindustrien. Tobakksindustrien er den best organiserte og mest profitable dødsmaskinen i menneskenes historie. I motsetning til skadefri damping, er den også lovlig.


 

Forsøk på renvasking

Tobakksindustrien prøver i dag å "renvaske" seg i den vestlige verden ved å tilby noen skadereduserende produkter. Det vil si produkter som er litt mindre skadelige enn røyketobakk. De prøver også å markedsføre snus som et skadereduserende produkt. Samtidig jobber de hardt med å tilby "gamle" tobakksprodukter til den fattige og mindre utviklede delen av verden. I over100 land får de fortsatt reklamere for sine dødelige produkter. i disse landene selges tobakk også til barn.


INGEN av tobakksindustriens produkter har så lavt skadepotensiale som damp. Derfor er ALLE produktene fra tobakksindustrien skadefremkallende, ikke skadereduserende.